Lịch sử nạp

# Trạng thái Mệnh giá Mg Thực Thực nhận Loại thẻ Seri Mã Thẻ Sd Trước Sd Sau Thông tin Thời gian
# Trạng thái Mệnh giá Mg Thực Thực nhận Loại thẻ Seri Mã Thẻ Sd Trước Sd Sau Thông tin Thời gian

Bạn Chưa Có Cuộc Giao Dịch Nào

LÝ DO SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Rõ ràng

Quý khách có thể biết trước mệnh giá, nhà mạng khi đổi. Thời gian thanh toán rõ ràng trước khi đổi thẻ.

Đơn giản

Bạn chỉ cần đăng ký trực tuyến tài khoản để thực hiện đổi thẻ.

Nhanh chóng

Nhập đầy đủ thông tin mã thẻ, seri trước khi đổi thẻ. Tiền sẽ nhận về trong vòng vài phút.

Tiện lợi

Thu Thẻ Online – đổi thẻ ngay tại nhà, không cần thủ tục phức tạp. 100% online Tiết kiệm thời gian của bạn.